• BOSSER AB

    BOSSER AB

    Byggföretag i Skåne En trygg leverantör som med stor engagemang tar sig an byggjobben.

  • BOSSER AB

    BOSSER AB

    Byggföretag i Skåne En trygg leverantör som med stor engagemang tar sig an byggjobben.

ROT-Avdrag

Som du säkert vet att du som privat bostadsägare kan tillgodogöra dig det statliga ROT-avdraget. Från och med 2016 betyder det att du får 30% (högst 50.000:-) tillbaka på arbetskostnaden. Före 2016 var avdraget 50% med samma maxavdrag (50.000:-). Däremot är det inte helt säkert att du kan ROT-avdragets regel utan och innan, t ex skatteeffekter etc. Oroa dig inte, vi kan det. Det är bara att fråga!

Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset.
Renovering och ombyggnad av badrum. Byte av badrumsinredning.
Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad. Byte av dörrar i småhus.

UTBYGGNAD – FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

DRÄNERING
Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Förutsättning är att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls.
Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.
Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

TILLBYGGNAD
Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion.
OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
Förutsättning är att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.
Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.